گراف های ترافیک پهنای باند مرکز فناوری اطلاعات (کلیه ساختمان های تهران)


سرویس اینترانت دانشگاه (کلیه ساختمان های تهران)

سرویس اینترنت دانشگاه (کلیه ساختمان های تهران)

 گراف های ترافیک پهنای باند ساختمان های اداری (کلیه ساختمان های تهران)


ساختمان دانشکده هنرهای تجسمی (گروه فرش)

ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی

 گراف های ترافیک پهنای باند خوابگاه های دانشجویی (کلیه ساختمان های تهران)


ساختمان خوابگاه هادیان (پسران)

ساختمان خوابگاه رهساز (پسران)

ساختمان خوابگاه قریب (دختران)

اینترنت شبانه خوابگاه قریب (دختران)

ساختمان خوابگاه فردوسی (خودگردان)
 

 گراف های ترافیک پهنای باند مجموعه پردیس آموزشی باغ ملی(کلیه ساختمان ها)


ترافیک لینک وایرلس مجموعه

ترافیک لینک اینترانت مجموعه

 گراف های ترافیک پهنای باند دانشکده سینما و تئاتر(کلیه ساختمان ها)


سرویس اینترانت 

سرویس اینترنت

 گراف های ترافیک پهنای باند مجموعه پردیس کرج (کلیه ساختمان ها)


سرویس اینترانت

سرویس اینترنت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه هنر محفوظ است.